ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท เพรซออน เทคโนโลยี จำกัด

582 ซอยนาทอง 7 ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพ 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105560119457
 
พิกัด 
GPS : 13.772208, 100.572147
 
อีเมล
ฝ่ายขายและการตลาด: [email protected]
ฝ่ายบริการหลังการขาย : [email protected]
ฝ่ายบัญชีและการเงิน: [email protected]
 
โทรศัพท์ 
ฝ่ายขาย: 02-1071-975 กด 2
ฝ่ายเทคนิค : 02-1071-975 กด 1
FAX: 02-1071-975 กด 888