วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า
การจัดส่งสินค้าจะนับตามเวลาแจ้งชำระเงินและตัดยอดการจัดส่งทุกวัน เวลา 22:00 น.
สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันทำการถัดไป โดยใช้เวลาจัดส่ง 1-2 วันทำการ สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล
และ 2-3 วันทำการ สำหรับ ต่างจังหวัด(**ไม่นับวันหยุดและวัหยุด นักขัตฤกษ์)
(***เวลาดั่งกล่าว ไม่รวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

การจัดส่งสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ
1) EMS ไปรษณีไทย
2) เคอรี่ เอ็กซ์เพรส(Kerry Express)

ค่าบริการส่งสินค้า
1) สำหรับยอดสั่งซื้อเกิน 1,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จัดส่งฟรี
2) สำหรับยอดที่ต่ำกว่า 1,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ