•   
 •   ลงทุนครั้งแรก
 •   ค่าติดตั้ง
 •   การขยายเบอร์
 •   ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตู้
 •   ต้องการแก้ไขค่าของระบบ
 •   ตู้สาขามีปัญหา
 •   ตู้สาขาเสีย
 • ซื้อตู้สาขาเอง
 • ซื้อตู้มาติดตั้งที่บริษัทในราคาสูง
 • ค่าติดตั้งตามขนาด
 • ทำได้ยากและมีค่าใช้จ่าย
 • มีค่าบำรุงและบริการ
 • รอแก้ไข 1-2 วัน
 • แจ้งทางช่างซ่อม มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • รอแก้ไข/ซ่อม/เปลี่ยน 1- 7 วัน
 •   ลงทุนครั้งแรก
 •   ค่าติดตั้ง
 •   การขยายเบอร์
 •   ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตู้
 •   ต้องการแก้ไขค่าของระบบ
 •   ตู้สาขามีปัญหา
 •   ตู้สาขาเสีย
 • เช่าเครื่อง PBX by PrezON
 • ซื้อเครื่องโทรศัพท์ + จ่ายค่าเช่า 1 เดือน
 •        ฟรีค่าติดตั้ง
 •     แจ้งเปลี่ยนแพคเกจได้ทันที
 • ไม่คิดค่าบริการ
 • แก้ไขการตั้งค่าภายใน 3 ชั่วโมง
 • แจ้งแก้ไขฟรี
 • ซ่อม/เปลี่ยนภายในวันที่รับแจ้ง

GET STARTED

0$ /month

Thanks, we will contact you soon

จำนวนคู่สายใน

1
1
10
You need to select an item to continue

ขั้นตอนต่อไป

จำนวนคู่สายการโทรออก

You need to select an item to continue

ขั้นตอนต่อไป

ใช้ Switch PoE ของลูกค้าเอง หรือ เช่า Switch PoE

You need to select an item to continue

ขั้นตอนต่อไป

จำนวน IP Phone ที่ต้องการซื้อใช้

You need to select an item to continue

ขั้นตอนต่อไป

Final cost

The final monthly price is :

/month

Summary

DescriptionInformationจำนวนPrice
Discount :
Total :/month

ORDER MY SERVER