ระบบ Nurse Call

  ฿13,000.00 ฿7,900.00

   

  • ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง ไม่ต้องเดินสาย
  • ตัวรับเสียบปลั๊กไฟใช้ได้ทันที
  • เหมาะกับโรงพยาบาล และบ้านพักผู้สูงอายุ
  • ส่งสัญญาณได้ไกล 300 เมตร
  • มีตัวทวนสัญญาณ เพิ่มระยะการส่งสัญญาณ
  • รองรับทั้งภายนอก และ ภายในอาคาร
  • จับคู่ตัวกดและตัวรับได้อิสระ