•  
 •  
 •   รหัสผ่าน(Pin Code) แบบ Pattern
 •   ล็อคประตูอัตโนมัติ (Auto Lock)
 •   เสียงร้องเมื่อโดนงัด(Intruder Alarm)
 •   เข้าด้วยลายนิ้วมือ (3D Fingerprint)
 •   ปุ่มป้องกันการแอบมอง(Secure Keypad)
 •   เปิดประตูด้วยมือถือ(Mobile Access Bluetooth)
 •   แอปมือถือ (Mobile App)
 •   สร้างรหัสโดยที่ไม่อยู่ห้อง(Offline Pin Code)
 •   ดูประวัติการเข้าออก(Monitor)
 •   สร้างและลบสิทธิ(Grant & Revoke) เข้าออกชั่วคราว Airbnb
 • Lockly
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
 • S
 • Y