เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การรับประกัน สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า PrezON(เพรซออน) เป็นระยะเวลา 12 เดือนเต็ม นับจากวันที่ซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายได้รับอนุญาต
(ดูรายชื่อได้ที่นี่)โดยจะปรากฏในใบเสร็จรับเงิน เมื่อติดต่อมายัง ฝ่ายบริการหลังการขาย เพรซออน เพื่อขอเคลมสินค้า เจ้าหน้าที่จะทำการสอบถาม
และแก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการติดตั้ง การตั้งค่าและใช้งาน และมีเงื่อนไขประกอบดั่งนี้

  • การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้นโดยทางเพรซออน
    จะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 14 วันทำการ นับจากได้รับสินค้า
  • ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกัน ได้แก่ การใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี, การจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม, อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือตั้งค่าอุปกรณ์โดยไม่ได้มาตรฐานทางไฟฟ้า, ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า, การดัดแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย, เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำเข้าไปในสินค้า เป็นต้น

เงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่ต้องการคืนหรือเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ไม่ชำรุดหรือเสียหาย มีกล่องและอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน
พร้อมใบเสร็จรับเงินจากการซื้อสินค้าที่ออกโดยตัวแทนจำหน่ายที่ไดรับอนุญาต(ดูรายชื่อได้ที่นี่)

กรณี ซื้อตรงจาก PrezON.me

  • ภายใน 30 วัน นับจากในเสร็จรับเงิน
    คุณสามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี โดยผู้ซื้อเป็นผู้ออกค่าส่งสินค้าขากลับ และทางเราจะหักค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่รวมถึงการเสียหายที่เกินจากผู้ใช้งานเอง(อ่านเงื่อนไขการรับประกัน)

คุณสามารถขอเปลี่ยนสินค้าในรุ่นที่ราคาแพงกว่าได้ โดยเพิ่มส่วนต่างของราคา

  • ภายใน 90 วัน นับจากใบเสร็จรับเงิน

คุณสามารถขอเปลี่ยนเป็นสินค้าในรุ่นที่ราคาแพงกว่าได้ โดยใช้ราคาสินค้าเดิมเป็นส่วนลดมูลค่า 50%

โดยส่งรายละเอียด ชื่อชุดสินค้า ราคา วันที่ซื้อ ชื่อผู้ซื้อมา และชื่อร้านค้า มาที่ [email protected] หรือ line id : @prezon.me เพื่อเปิดเรื่องดำเนินการ

กรณี ซื้อจากตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับอนุญาต(รายชื่อตัวแทนจำหน่าย)

  • ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อและดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนการรับประกันสินค้าจากทางผู้จำหน่าย หรือ
  • โดยส่งรายละเอียด ชื่อชุดสินค้า ราคา วันที่ซื้อ ชื่อผู้ซื้อมา และชื่อร้านค้า มาที่ [email protected] หรือ line id : @prezon.me เพื่อเปิดเรื่องดำเนินการเปลี่ยนหรือเคลมสินค้า โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน